Gaat Schiedam duurzame ambities eindelijk waarmaken?

foto: Unsplash

Dinsdagavond 17 maart stond de startnotitie “Samen op weg naar een duurzamer Schiedam” op de agenda van de Raadscommissie. Progressief Schiedam en GroenLinks hadden herhaaldelijk laten weten dat de aandacht voor duurzaamheid in Schiedam en de ambities van het college ernstig te wensen over liet .
Zou deze startnotitie daar eindelijk verandering in brengen?

GroenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar voerde namens beide partijen het woord en hij constateerde dat het -weliswaar na een jaar- fijn is dat het college eindelijk werk maakt van duurzaamheid: ‘Hoewel het afgelopen jaar niet uitblonk van actie op dit gebied, hopen we dat deze startnotitie ook een startschot is voor tomeloze ambitie’.
Ooijevaar begon zijn betoog met de punten die hij goed vond aan de startnotitie: ‘Het plaatst duurzaamheid in een breed perspectief. Dit gaat uit van een bredere kijk dan alleen zonnepanelen en luchtkwaliteit. Het bestrijkt sociale, economische en fysieke thema’s’. De gemeente betrekt ook anderen bij duurzaamheid: ‘Wij vinden de pijlers leefomgeving, ondernemen, mobiliteit, energietransitie en gemeente een mooie indeling. Graag zouden we nog een zesde pijler zien: “mens en dier”‘.
Jeroen herhaalde wat hij al enkele malen eerder had gezegd: ‘Duurzaamheid is het onderdeel dat de vijf collegepartijen met elkaar verbindt’. Maar plaatste daar meteen een vraag bij, want waar was de ambitie dat afgelopen jaar? ‘Na een jaar tellen we ongeveer een particuliere warmtepomp en een evaluatie van een milieubeleidsplan dat liep tot 2012’.
Geen lijstje om jezelf trots voor op de borst te slaan!

Namens GroenLinks en Progressief Schiedam had Ooijevaar dan ook nog een paar goede suggesties voor het college: ‘Duurzaamheid moet de rode draad zijn die dwars door alle beleidsterreinen heen loopt, in het DNA van het beleid van Schiedam zit’. Bovendien is het een zaak van intensieve en goede communicatie: ‘Duurzaamheid is een mindset! Als het in het DNA van Schiedam moet komen, moet het bestuur van die stad dat van daken schreeuwen!’
Verder zien beide partijen graag dat de gemeente de toegankelijkheid van duurzame producten verbetert. Ook een Schiedams convenant ‘Duurzaam Ondernemen’ zou een mooie toevoeging zijn, evenals een ambitieuze duurzaamheidstoets voor de gemeente zelf als meetlat voor haar eigen beleid. Ooijevaar wees ten slotte nog op het ‘Reference Framework for European sustainable cities’. Een netwerk van Europese steden die hoge duurzaamheidsambities hebben. Wat hem betreft sluit Schiedam zich hierbij aan.
In een reactie gaf wethouder van Aaken aan blij te zijn met alle suggesties. De suggesties van GroenLinks en Progressief Schiedam over de zesde pijler mens en dier, het convenant duurzaam ondernemen, en het aansluiten bij het Reference Framework for European sustainable cities neemt de wethouder mee om te bekijken voor het uitvoeringsplan.
Wie de startnotie van het college wil bekijken kan hier terecht.