Uit de raad: het basisinkomen

Namens GroenLinks en Progressief Schiedam hield Katinka de Rover voor het vragenuur tijdens de raadsvergadering van 17 februari een betoog waarin zij het college vroeg om te onderzoeken of het mogelijk is om in Schiedam een pilot met het basisinkomen op te zetten en de raad te informeren over de afwegingen.
De discussie over het basisinkomen is de laatste tijd flink opgelaaid. De historicus Rutger Bregman
zet zich al langere tijd in voor de introductie en her en der in ons land komen pilots van de grond experimenten met het basisinkomen.

De Rover wees op de oplopende werkloosheid in Schiedam en daarmee het groeiend aantal bijstandsgerechtigden. Het basisinkomen zou daar volgens haar een verbetering in kunnen brengen. Daarbij gaf zij als voorbeeld een alleenstaande moeder met drie kinderen: ‘Die moeder werkt parttime en ontvangt een aanvullende uitkering. Zij krijgt met maar liefst veertien verschillende instanties en organisaties te maken. Zij dient te blijven solliciteren voor aanvullend werk. Dat moet ze doen buiten haar huidige baan en de zorg voor haar kinderen. De veertien organisaties waar deze moeder contact mee dient te onderhouden kosten ook de nodige tijd. Maar dat niet alleen: het kost ons als gemeente Schiedam ook ontzettend veel geld’.
Wat moet dit basisinkomen inhouden? De Rover: ‘Een inkomen voor iedereen waarvan (redelijk) goed valt te leven zonder verplicht te werken. Echter zonder luxe en zonder allerlei toeslagen. Alle (belaste) bijverdiensten mogen worden behouden. De staat of de gemeente moet dit basisinkomen betalen’.
Katinka de Rover gaf als voorbeeld een pilot in de gemeente Groningen waarbij ruim 100 mensen een basisinkomen ontvangen in plaats van een bijstandsuitkering. Ook staat uitbreiding naar Oost Groningen op het programma om 1000 personen deel te laten nemen aan een volgende pilot. Verder zijn er in twaalf andere Nederlandse gemeenten onderzoeken naar de mogelijkheden van een pilot.

Het resultaat van het pleidooi van GroenLinks en Progressief Schiedam: het college heeft toegezegd een onderzoek uit te gaan voeren in de Waterweggemeenten naar de mogelijkheden van een basisinkomen!