Opiniestuk: Politieke Bullshit!

Hebben we er weer één te pakken? Zo’n dossier met haken, ogen, liegen, bedriegen, misstappen, doofpotten en wat je verder kunt verzinnen bij een politiek dossier?

Het Stedelijk Museum Schiedam (SMS) verkeert in zwaar weer en heeft geld geleend van de Gemeente Schiedam. Dat zou een heel normale procedure kunnen zijn, maar niet in Schiedam. Daar wordt een beetje gegoocheld met leningen en procedures en de raad staat er bij en kijkt er naar.

Het college (Burgemeester en Wethouders) mogen tot een bepaald bedrag zelfstandig beslissingen nemen. De lening aan het SMS ging boven dit bedrag uit, maar het college heeft in hun wijsheid besloten eerst de lening te verstrekken en daarna pas de raad te consulteren. Regels gelden schijnbaar niet voor het college.

Wethouder Houtkamp zei er het volgende over op 9 december 2014: “Ja, we hebben op dat moment, gezien het belang dat aan de orde was, die regel uit de financiële verordening gepasseerd en… nou ja… aldus gehandeld. Overigens wetend, dat moet ik er dan wel bij zeggen, dat het gaat om een overbruggingskrediet van een looptijd van 3 maanden. Wij gaan er van uit en dat is ook met het museum gedeeld, wij gaan er van uit dat het bedrag volledig en op tijd wordt terug betaald. Daar gaan wij op dit moment van uit. Dus het risico van die handeling was enigzins te overzien”.

Ik kan dit niet anders uitleggen dan dat er een krediet is verleend en dat dit binnen 3 maanden weer is afgelost. Later heeft Andreas Rose de wethouder nog eens gevraagd naar de aflossingstermijn en toen was de aflossing plotseling een onderdeel geworden van een herstelplan en dat herstelplan wordt zo het er nu uitziet pas juni 2015 behandeld.

Het college lijkt hiermee willens en wetens de gemeenteraad op het verkeerde been gezet te hebben en 80% van de gemeenteraadsleden pikt dit. Zij laten zich passeren met het verhaaltje dat binnen drie maanden afgelost wordt en vinden het heel normaal dat dit vervolgens niet gebeurt. Ach.. het gaat slechts om € 450.000,-

Op 21 april lag er een motie klaar om het bedrag te innen, zodat de schuld is afgelost. Deze motie werd niet in behandeling genomen, want men wil het lopende proces niet dwarsbomen.

Dit is complete onzin. Die lening kan gewoon afgelost worden, want het museum heeft ook dit jaar een zeer ruime subsidie ontvangen. Vervolgens kun je, buiten de afgeloste lening om, uitstekend de positie van het museum bepalen en daar beleid op maken.

Mij bekruipt sterk het gevoel dat er andere belangen spelen. Het passeren én verkeerd voorlichten van de raad is een politieke doodzonde. Daar zijn diverse wethouders over gestruikeld. Is dit waar men bang voor is en wordt daarom een wethouder uit de wind gehouden?

We hebben het er nu niet over, dat komt later nog wel. Dan gaat het uitsluitend nog om het museum en wat de wethouder ooit beweerde is dan vergeten…Zou dat de opzet zijn?

Is dit nu, de zo gewenste, bestuurlijke vernieuwing of is dit politieke bullshit?

John Maris