Sloop Singelschool: Progressief Schiedam en GroenLinks verwijten gemeente gebrek aan transparantie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 september stelde Frans Hamerslag namens Progressief Schiedam en GroenLinks vragen over de sloop van de Singelschool. Hij begon met de constatering dat ‘men in deze raad regelmatig spreekt over inspraak, burgerparticipatie en een transparante overheid’.
Maar de gang van zaken rond de sloop van de Singelschool geeft volgens Progressief Schiedam een tegenovergesteld beeld. Er zijn twee inspraakavonden geweest en een derde zou volgen in september. Deze heeft nooit plaatsgevonden. Maar, ‘wel is in augustus de sloop aangekondigd, zonder enige vorm van mogelijkheid tot het indien van een bezwaarschrift. Inspraak is duidelijk niet meer mogelijk’.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Progressief Schiedam en GroenLinks willen weten of ‘het college bereid is de sloop kort uit te stellen en om de tafel te gaan zitten met bewoners en de bewonersvereniging om samen tot een breed gedragen plan te komen?’
Hamerslag vroeg zich ook nog af waarom er geen gevolg gegeven is aan een advies van de historische Vereniging Schiedam en een onafhankelijk bureau dat dit gebouw het verdient om behouden te blijven? Ook wilde hij weten of er een onderzoek heeft plaatsgevonden naar schade die omliggende gebouwen kunnen oplopen bij sloop en is daar een rapport over opgesteld?

Wethouder Stam antwoordde met een herhaling van zetten. Zodoende weten de bewoners nog steeds niet waar ze aan toe zijn.
Progressief Schiedam en GroenLinks dienden daarop een motie in met de vraag de sloop van de school uit te stellen tot iedereen voldoende geïnformeerd is en argumenten onderling zijn uitgewisseld.
Deze motie werd door de raad niet ondersteund. Pikant detail: D66, dat in contacten met bewoners het hoogste woord had, liet zich door het college terugfluiten en ondersteunde de motie die ze zelf heeft mee geïnitieerd niet.