Schriftelijke vragen ‘dure reizen politietop’

Geacht college,

De Nederlandse politietop besteedde de afgelopen twee jaar 730.000 euro aan buitenlandse reizen,zo is gebleken uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad. De krant baseert zich op gegevens die werden verkregen door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur.
De duurste reizen zouden zijn gemaakt in het kader van teambuilding van politiechefs en burgemeesters. Het betreft hier reizen, ondermeer naar Marokko, San Diego en Spanje.

De meeste reizen werden gemaakt in het kader van internationale samenwerking, bijvoorbeeld m.b.t. drugs en mensenhandel.

De raad van korpschefs is van mening ,dat politiekorpsen zuiniger aan moeten doen met verre buitenlandse reizen.

Bovengenoemde informatie baart PS zorgen. Hieruit komen de volgende vragen voort.

1.Is het college bekend met bovenstaande informatie?

2.Vinden dergelijke teambuildings reizen ook binnen het korps regio Rotterdam Rijnmond plaats?

3.Heeft het Schiedamse college of een vertegenwoordiging hiervan deelgenomen aan een dergelijke reis?

4.Zo ja,
-wat was het doel ?
-wat was/waren de bestemming(en)?
-wat heeft het opgeleverd
-wat waren de totale kosten?

5.Is het college van mening dat teambuilding van korpschefs en burgemeesters nodig is?

6.Zo ja, Is het college het met PS eens, dat teambuilding ook in Nederland en zelfs in de eigen regio kan?

7.Is het college het met PS eens, dat in een tijd van bezuinigingen buitenlandse reizen extra kritisch bekeken moeten worden op noodzakelijkheid?

Uw beantwoording zie ik met belangstelling tegemoet.