PS blijft tegen de A4

Tja, Voorzitter daar zijn we weer. Weer hebben we het over de A4. Een weg die zo wij allen weten haar eigen doelstelling tot de bereikbaarheid van de regio niet zal halen en aangetoond zelf in de weg staat. Een weg die files oplevert in plaats van oplost.

Voorzitter deze weg heeft zeker een economisch belang. Echter dat belang is anders dan de minister ons wil doen geloven. De uitvoering van de bouw is het enige economisch belang dat bestaat. Natuurlijk ziet ook PS dat dit belangrijk is. Er is dan immers sprake van werkgelegenheid. Echter na de aanleg staat de weg het beoogde economische belang slechts in de weg. Dan is het uiteindelijk allemaal weggegooid geld. Toch zonde van een klein miljard aan euro’s en dan ook nog in crisistijd. Leg dat maar eens uit aan mensen die de komende jaren veel moeten gaan bezuinigen. Deze weg is niets meer dan Invulling geven aan een streepje op de kaart dat 50 jaar geleden onder totaal andere omstandigheden en totaal andere doelstellingen getekend is. Vooral niet opnieuw nadenken en vertalen naar deze tijd, nee plompt verloren toch doen. Toch wil dit college dansen naar de pijpen van de minister en naar verwachting met een meerderheid van de raad vooral praten over hoe de weg in gepast moet worden. Kortom wat het gemeente bestuur betreft komt deze weg er.

Voorzitter PS staat daar andes in.

Voorzitter: Woningbouw plegen naast een snelweg mag niet, en terecht dat is niet gezond! Een snelweg aanleggen door een woonwijk mag wel. De wereld op zijn kop voor wat betreft PS. Zelfs wanneer de weg er in de minst slecht variant van alle slechte varianten die er zijn wordt aangelegd en laten we daar nu heel even hypothetisch eens van uit gaan. Dat betekent een geheel ketelplein met fly-overs, een tunnel geheel aansluitend aan het ketel plein, een tunnel met vaart, een goede aansluiting Schiedam Noord, optimale bereikbaarheid van het ziekenhuis enz. Alles wat bij de verschillende bijeenkomsten over deze weg weggeredeneerd werd met de retoriek: “past niet binnen het taakstellend budget”. Zelfs dan loop er een snelweg door een woongebied. Zelfs dan zullen en files ontstaan in de gehele regio, zelfs dan zal vervuiling van lucht significant toenemen. We hebben recent de leefbaar en veiligheidsmonitor over 2009 mogen ontvangen. PS voorspelt een stevige bijstelling naar beneden op de leefbaarheid in grote gebieden en mogelijk heel Schiedam na aanleg van deze weg. Hoe deze weg ook aangelegd wordt.

Voorzitter de gemeente zorgt slecht voor haar inwoners wanneer zij zich niet met alles wat zij in zich heeft tegen deze keert.
Woningen waar normen worden overschreden zullen worden geïsoleerd. We hebben het dan zomaar over 450 woningen, 450 Schiedamse huishoudens. Dat betekent dus geen raam meer open en niet meer op balkon of terras zitten. Even buiten wandelen is een aanslag op de gezondheid. Doet de bewoner dat wel… tja… eigen schuld… Wie gaat dat aan deze mensen uitleggen?

Een snelweg oprit vlak langs balkons! Wie gaat dat uitleggen?

Toename van geluids- en luchtverontreiniging in wijken. Wie gaat dat uileggen?

Slechtere bereikbaarheid van Schiedam, de Regio en het ziekenhuis, wie gaat dat uitleggen?

Voorzitter, het college geeft aan in gesprek te gaan met de minister over onderwerpen waar zij met de minister over willen praten. In optiek van PS geeft het college hiermee aan waar zij zich mee willen laten omkopen. Waar denkt het college dan aan? Enkele mooi dingetjes, een sportveldje en parkje op het tunneldak. Leuk hoor. De capitulatie van Schiedam aan de minister is compleet. Als Schiedam werkelijk nog iets zou willen dan verwacht je toch dat het college met een uitgebreid en goed onderbouwd stuk naar de minister gaat. We hebben het nog niet gezien. Gaat het om groene compenserende maatregelen? Voorzitter daar hebben de mensen die overlast hebben in de wijken helemaal niets aan. Een geluidsschermpje dan? Die houdt geen verontreiniging tegen.

Voorzitter Schiedam zoekt wanhopig naar argumenten de weg te verkopen aan haar inwoners maar allen zijn slechts lakmaatregelen. De spiegeltjes en kraaltjes van de CDA minister maken niet dat de weg beter wordt. Hooguit een ietsje ietsje ietsje pietsje minder slecht. De weg is en blijft echter in de breedte slecht voor Schiedam en de regio. Iedereen weet dit inclusief de minister, immers de onderzoeken in zijn opdracht wijzen dit uit, experts als professor Hansen tonen dit ook aan, maar niemand hier durft toe te geven dat dit zo is. CDA roep uw minister tot de orde.

Partijen -ook binnen deze raad- die roepen dat Schiedam veel eerder had moeten mee praten, vergissen zich ernstig. Zij vergeten dat Schiedam al in 2006 het IODS convenant heeft getekend en is gaan mee praten. Nu blijkt dat de minister niet geluisterd heeft geven zij heel gemakkelijk het vorige college de schuld. Dames en heren u moet de minister hier op aanspreken. U heeft met dit standpunt geen gelijk maar durft niet toe te geven dat we met zijn allen door de minister in de maling zijn genomen worden met schijninspraak. Neem u zelf serieus en roep de minister tot de orde.

Voorzitter,
De crisis- en herstelwet maakt dat Schiedam niet veel meer te vertellen heeft. Maar moeten we daarom onze mond houden? Dit sterke staaltje van ondemocratisch gehalte is door de regering van CDA PvdA en christen Unie aangegrepen om zin door te drijven in plaats van te luisteren naar mensen. Het misstaat menig dictatuur niet. Nederland moet zich schamen. Geld wordt weer eens boven mensen gesteld. Dat is nu juist de houding die Nederland en de wereld in de eerste plaats de crisis opgeleverd heeft. Wat doet Nederland…we gaan gewoon door met waar we mee bezig waren, we hebben niets geleerd. En dit college doet vrolijk mee. Het is wachten op de volgende crisis.

Voorzitter,
PS roept een ieder die niet monddood gemaakt is door de crisis en herstel wet, of zich niet monddood wil laten maken op alle wettelijke kaders aan te grijpen deze weg tegen te houden. Gelukkig zijn er nog verstandige mensen en instanties die dit wel doen. Voorzitter, het moge duidelijk zijn. PS zal niet instemmen met dit voorstel. PS is tegen deze weg en zal tegen deze weg blijven zolang er geen overtuigende argumenten zijn om voor te zijn. Weinig tot geen voordelen en heel veel nadelen. Ook al behangen we hem met bloemetjes, franjes en mooie waterpartijen, de gevolgen van de aanleg zijn desastreus voor Schiedam, de Schiedammer en ver daarbuiten. Daar werkt PS niet aan mee.

Schiedam zal geen tweede Overschie worden, Schiedam wordt met aanleg van de weg een eerste Schiedam, en dat is in dit kader geen prettig vooruitzicht.