Nabeschouwing debat de Taaltuin

Met de opmerking van de PvdA woordvoerder Rob Gilsing, waarom PS eerder heeft aangegeven niet tegen een MFA te zijn en van standpunt veranderd lijkt, slaat de PvdA de plank volledig mis. Een MFA is een Multi Functionele Accommodatie. Een gebouw dat voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Daar is PS natuurlijk helemaal niet tegen. Dat waren we in 2006 niet en dat zijn we nu nog niet. PS is wel tegen een mega scholen campus. Wij zijn dan ook zeer vasthoudend t.a.v. het al lang geleden ingenomen standpunt. Dat was PS in 2006 en dat is PS ook nu nog. De PvdA probeerde deze woorden flauw te verdraaien in de richting die zij graag hoort. Het concept van de brede school bestaat onder andere juist uit het meervoudig gebruik van het schoolgebouw en aansluiting met ander faciliteiten. PS ziet dit graag in de vorm van de brede buurt school.  Dat is waarom de fractieleden van PS indertijd tegen de VVD motie gestemd hebben en dat is waarom zij ook nu nog tegen dit mega scholen complex zijn.

PS vindt, dat de mening van de scholen, de ouders en de schoolbesturen serieus genomen moet worden; niet de raadsleden (waaronder die van PS) zijn de belanghebbenden en de experts, dat zijn juist de ouders, scholen en besturen. Natuurlijk is geld beperkt beschikbaar. Het CDA geeft aan dat we moeten bezuinigen en dat er daarom een scholencomplex gebouwd moet worden; dat is onzin. Er ligt al jaren geoormerkt geld voor nieuwbouw in de kluis te wachten. Het huidige economische tij hoeft daar geen invloed op te hebben. Het Geld is immers al lang beschikbaar. Dat wil niet zeggen dat het geld onzorgvuldig uitgegeven moet worden, het kan immers maar een keer uitgegeven worden. PS stelt dat er met de school en schoolbesturen gesproken moet worden hoe dit het best uitgegeven kan worden aan gebouwen.

Er is nu een patstelling ontstaan, en daar is niemand en zeker de leerlingen niet mee geholpen. D66 blijkt in verkiezingstijd opeens met de schoolbesturen en scholen over het onderwerp te willen spreken en rekent al op wethouderschap, maarrrr natuurlijk geen garanties en toezeggingen. Betekent dit, dat na de verkiezingen D66 plots haar standpunt , dat zij innamen toen zij voor de motie , “ drie scholen onder een dak “ stemden, gaat herhalen?

Segregatie in wijken, en binnen het onderwijs is een complex probleem en niet een twee drie op te lossen. De term “ verleiding “ is gevallen; we moeten ouders verleiden om scholen gemengd te maken. Hier kan PS helemaal achter staan. Niemand heeft echter verteld hoe dat dan moet. Het voorbeeld uit Rotterdam is een succes. Daar zou Schiedam van moeten leren. Het 5 punten plan zoals PS woordvoerder Frans Hamerslag dat verwoordde, lijkt zo slecht nog niet. Niet om ouders en kinderen aan de haren mee te sleuren naar een specifieke school (dat kan namelijk ook helemaal niet), maar zeker als denk- en bespreekrichting met de schoolbesturen.

Al met al een zinvolle en verhelderende avond. PS is als enige partij tegen de door ouders, leerkrachten en schoolbesturen ongewenste Mega Scholen Campus en alle ander partijen lijken vóór te zijn; D66 bepleit een beetje overleg ruimte en een pauze, CDA Groen Links en SP willen dan ook mee praten, maar zeggen eigenlijk, gewoon bouwen en voor de anderen is bouwen de enige optie.

Wat mij verder opviel: dat een PvdA raadslid een burgerspreker schoffeerde, en de VVD woordvoerder sommige aanwezigen arrogant vond ; U kunt daar iets van vinden……