Schriftelijke vragen Verver vs Schiedam

Rond februari 2014 zijn de fractievoorzitters van de gemeenteraad, in het presidium geïnformeerd over het feit dat ex-burgemeester Verver geen wachtgeld meer zou ontvangen. Dit...