Schriftelijke vragen over schriftelijke vragen

De fracties van Progressief Schiedam en GroenLinks constateren dat in deze raadsperiode zeer regelmatig gebruik wordt gemaakt van het recht op vragenstellen door fracties / raadsleden. Er lijkt een flinke toename te zijn van zowel het aantal vragen in de technische vragenronde voorafgaand aan de commissievergaderingen als van het...

Honden sterrenbos schiedam

Honden willen lekker rennen in het Sterrenbos

Daar waar honden al jaren lang loslopen in het Sterrenbos, lijkt dat nu plotseling verboden te worden. Progressief Schiedam ontving hier alarmerende berichten over. Wij hebben gelijk informatie ingewonnen bij Progressief Schiedam wethouder Jeroen Ooijevaar en hem om verduidelijking gevraagd. In de afgelopen 9 jaar mochten honden...

Sociale woningbouw

Regionale woningafspraken: Wordt dit de oplossing?

De fractie van Progressief Schiedam is blij en trots op de regionale woningafspraken. De Woningmarkt zit op slot in Nederland en dus ook in Schiedam. En Schiedam kan niet in haar ééntje de problemen in woningmarkt oplossen. Mede dankzij Progressief Schiedam is er een halt toegeroepen tot...

Groenoord aardgasvrij

Plan Nieuwe Energie voor Groenoord buitenkans: pak hem!

Progressief Schiedam en GroenLinks zijn blij dat in het Schiedamse coalitieakkoord en collegeprogramma de ambitie om te zorgen dat de stad in 2040 energieneutraal is. Daarmee doen we in Schiedam ons deel in de landelijke en wereldwijde opgave om de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs te...

Honden sterrenbos schiedam

Hargahoeve stopt

U leest het goed, de dierenopvang in de Hargahoeve aan de Sportlaan 2 stopt te bestaan. Zo lang ik mij kan herinneren, en ik ben op dit moment 52 jaar, bestaat het asiel en dierenopvang in de Hargahoeve. Of mijn geheugen hier een heel betrouwbare meting is...