Onderwijs

Onderwijs

Goed onderwijs is volgens Progressief Schiedam één van de belangrijkste bouwstenen van een maatschappij. Het leert mensen kritisch denken en is de basis voor een gezonde ontwikkeling van de mens.

Wij willen investeren in- en stimuleren van onderwijsinstellingen. Zo willen wij:

  • Meer vakken gericht op internationalisering en op alle onderwijsniveaus
  • Dat maatschappijwetenschappen als vak gekozen kan worden op middelbare  scholen in Schiedam
  • Meer samenwerking tussen scholen en bedrijven
  • Meer samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
  • Een aantrekkelijk beleid voeren om scholen te laten experimenteren met onderwijsvormen
  • Leren van succesverhalen in zowel binnen- als buitenland als het gaat om onderwijsvormen
  • Investeren in het aantrekken van goede onderwijzers

De wereld om ons heen verandert snel. Om die reden is het van groot belang dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Onderwijs dat  gericht is op deze snel veranderende wereld. Hierdoor kunnen wij met recht stellen, dat wij wereldburgers faciliteren. Dit willen wij  bereiken. mede door  samenwerking met bedrijven verder te stimuleren. Zodat kinderen al tijdens de schoolperiode hun horizon kunnen verbreden.

Uit recent onderzoek is gebleken,  dat richting 2022 scholen in heel Nederland te maken krijgen met een tekort aan leraren. Dit in combinatie met het leeglopen van diverse provincies in Nederland, en  de juist snellere bevolkingsgroei in de Randstad, eist investeringen .Progressief Schiedam wil deze investering doen en het ook voor docenten aantrekkelijk maken om naar Schiedam te komen.