College


Jeroen Ooijevaar (Hengelo, 1980) was vanaf 2010  tot 2018 gemeenteraadslid. Hij woont samen met Eva, zijn zoon Walt en dochter Lumen in Schiedam Oost.

Jeroens missie is om van Schiedam een groene, sociale en open stad te maken. Jeroen is wethouder namens de samenwerkende fracties van Progressief Schiedam en GroenLinks.

Portefeuille

  • Infrastructuur
  • Openbare ruimte en recreatie
  • Volksgezondheid
  • Natuur, milieu en dierenwelzijn
  • Diversiteit en inclusie
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Bedrijfsvoering
  • Duurzaamheid
  • Ontwikkeling omgevings- en stadsvisie