Oproep voor een ambitieus klimaatbeleid

Progressief Schiedam en GroenLinks hebben het college opgeroepen meer ambitie te tonen in het gemeentelijk klimaatbeleid. Aanleiding was de bespreking van het Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016 – 2020 tijdens de raadsvergadering van 31 mei. Beide partijen willen dat de gemeente in ambitie meegaat met landelijke en internationale doelstellingen. Daartoe dienden zij een amendement en een motie in.

GoenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar: Daar waar men op nationaal, Europees en wereldniveau anticipeert op toekomstige groei van mogelijkheden in duurzaamheid, stellen wij hier in Schiedam een doel vast dat gebaseerd is op het hier en nu. Een gemiste kans, vooral omdat het draagvlak voor een ambitieuze politieke keuze er is. Ooijevaar: Ik constateerde het al bij de behandeling van de vorige zomernota: elke partij in deze raad, en zeker in het college heeft een uitgebreide duurzaamheidsparagraaf. In al die paragrafen tonen partijen ambitie die dit raadsstuk niet waarmaakt.

Progressief Schiedam en GroenLinks kwamen daarom met een amendement om in 2030 in plaats van 30% CO2-reductie 40% CO2-reductie ten opzichte van 1990 te realiseren.

Ondanks de kritische opmerkingen zag Ooijevaar ook wel een positieve energie. Het onderwerp duurzaamheid wordt eindelijk met enthousiasme opgepakt. Hij toonde zich dan ook blij met de toegezegde medewerking van wethouder Van Aaken aan de klimaattop die GroenLinks op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) organiseert en riep de Schiedamse partijen op zich hierbij aan te sluiten.

Fractievoorzitter Ooijevaar ging nog in op de zogeheten warmtenetten waar het klimaatbeleidsplan op inzet. Doel hiervan is om restwarmte van bijvoorbeeld de industrie te hergebruiken. Allemaal mooi en aardig, maar, zo voegde Ooijevaar daaraan toe: Binnen de milieubeweging is echter nogal discussie over de bronnen van zo’n warmtenet. Als dat installaties zijn die gebruik maken van fossiele brandstoffen of afvalverwerkers, dan maak je je met zo’n warmtenet juist afhankelijk van zaken waar je in een duurzame samenleving vanaf wil.

Om deze reden dienden beide partijen een motie in om deze warmtenetten te voeden met duurzame, niet-fossiele en lokale warmtebronnen.

De Schiedamse raad nam de tijd voor het bespreken van het raadsstuk. Het onderwerp is duidelijk hoger op de agenda van de Schiedamse raad en college komen te staan! Ook de door Progressief Schiedam en GroenLinks voorgestelde verhoging van de CO2-reductie haalde bijna een meerderheid: D66, fractie Janssen en SP steunden de visie van Progressief Schiedam en GroenLinks dat de ambitie omhoog moest. We maken duidelijk stappen in Schiedam. De stevige inzet van GroenLinks en de milieubeweging begint zijn vruchten af te werpen. Schiedam wordt langzaamaan duurzamer! Wat GroenLinks betreft nog te langzaam, maar er is in ieder geval beweging in de goede richting.