Schiedam heeft belang bij sterke lokale omroep

Progressief Schiedam en GroenLinks hechten groot belang aan een sterke lokale omroep. Dit vooral omdat bewoners in staat moeten zijn goed op de hoogte te zijn en te blijven van wat de gemeente Schiedam doet.

Jeroen Ooijevaar, die namens beide partijen op 8 maart het woord voerde tijdens de raadsvergadering, legde het verband met participatie: ‘Alleen als mensen goed geïnformeerd zijn, kunnen ze ook actief participeren’. Hij voegde daaraan toe: ‘Goede lokale media zijn dus essentieel, zeker als wij zo de mond vol hebben van participatie van inwoners!’

Aanleiding voor het debat was dat in november 2016 de huidige vergunning van de lokale omroep afloopt. Vanaf dat moment start de periode voor een nieuwe vergunning tot 2021. De gemeenteraad werd gevraagd aanbevelingen te doen over de vorm en de rol van die nieuwe lokale omroep in Schiedam.

Progressief Schiedam en GroenLinks zijn daar duidelijk over: ‘Het doel is dat Schiedammers geïnformeerd worden en daarmee meer betrokken raken bij Schiedam’. Om die reden zijn beide partijen van mening dat de lokale omroep ook een Schiedamse omroep moet blijven. In de raadsnotitie staat te lezen dat kandidaten voor de nieuwe vergunning bereid moeten zijn ‘om bovenlokale samenwerking serieus te onderzoeken’.

Progressief Schiedam en GroenLinks hebben daarover zo hun bedenkingen. Daarom verzocht Ooijevaar om de volgende zin aan de raadsnotitie toe te voegen: ‘Bovenlokale samenwerking mag de lokale identiteit en berichtgeving van de omroep echter niet schaden’.

Bovenlokale samenwerking zou ook moeten leiden tot een schaalgrootte die leidt tot een levensvatbare professionele omroep. Over dat ‘professionele’ merkte Ooijevaar het volgende op: ‘Wij herkennen ons niet volledig in de hang naar het professionele. Natuurlijk moeten uitzendingen technisch in orde zijn, maar we hechten erg aan het de betrokkenheid van Schiedamse vrijwilligers, juist omdat dat participatie bevordert’.

Wat hem betreft moet de nadruk liggen op een omroep van, voor en door Schiedammers. Dat ‘moet niet worden gedwarsboomd door flitsende jingles en dure managementlagen’.