Raad neemt besluit op ethisch onverantwoorde gronden

De gemeenteraad van Schiedam heeft ingestemd met verdergaand cameratoezicht in Schiedam. De gemeenteraad heeft dit gedaan op basis van een evaluatie van de eerder in Schiedam gehouden ‘Pilot camera-toezicht’ op de Koemarkt. PS woordvoerder Frans Hamerslag toonde echter in de raadsvergadering van 1 juli aan dat het evaluatierapport aan alle kanten rammelt.

Hamerslag toonde aan dat: Meningen worden voorgehouden als feiten, cijfers er niet op alle onderdelen zijn, statistieken niet kloppen, er geen vergelijkingsgebied is ingesteld, en het omgevingsgebied niet is meegenomen. Ook de sluiting van “de Havanna” halverwege de pilot periode is niet meegenomen in de evaluatie.

De PS voorman heeft zelf niet uitgesproken voor of tegen cameratoezicht te zijn. ”Dat kan ook nog niet, ” niet stelt hij. “De evaluatie voldoet zoals deze nu is niet aan de eisen van een correct en volledig onderzoek en daardoor kunnen er geen conclusies getrokken worden. Als er dan al cameratoezicht moet komen, zou dat zeker op basis van een correct onderzoek gedaan moeten worden.” aldus Hamerslag.

Het is volgens Hamerslag een in jubelstemming geschreven evaluatie. Hij geeft aan niet te begrijpen hoe de raad heeft kunnen instemmen met deze evaluatie. “Van de overheid mogen we verwachten dat een evaluatie grondig, gedegen en volledig is. Wanneer dit niet zo is, dan is het aan de raad om hier op te letten en de evaluatie terug te zenden naar de opstellers. De Raad neemt zichzelf niet serieus door met deze evaluatie genoegen te nemen.” De Raad neemt nu een ethisch besluit zonder goede onderbouwing, waarbij Hamerslag de ethiek van evalueren naast de ethiek van camera toezicht zette. Een besluit op deze gronden, is volgens Hamerslag een zeer trieste constatering. Hamerslag legt de link naar de klassieke oudheid door het oversteken door Julius Ceasar van de Rivier de Rubicon als waarschuwing mee te nemen in zijn betoog.

“Het is PS bekend dat veel Schiedammers positief staan tegenover cameratoezicht, maar dat wil dan nog niet zeggen dat een evaluatie zo “vooringenomen” zou mogen zijn. Het zou volgens PS zinvol kunnen zijn om nog een pilot periode voor te stellen en dan wél een zuivere en volledige evaluatie te houden. Hamerslag diende hier een motie voor in maar deze haalde het niet..
Samen met PS stemden ook de SP en de heer Schoenmakers op basis van het PS betoog tegen het raadsvoorstel.