Mobiliteit

Mobiliteit

Schiedam maakt deel uit van de grote metropool Rotterdam-Rijnmond. Er komen steeds meer mensen in Schiedam wonen. Het is om die reden essentieel dat de interne- en externe mobiliteit van Schiedam top geregeld is! Wij willen dit bereiken door hier in te investeren. Zodat we op zowel de korte- als op de lange termijn verbeteringen kunnen verwezenlijken. Ook in de toekomst moet Schiedam een stad zijn waarin je je gemakkelijk kunt bewegen.

Schiedam is een stad met een prachtige binnenstad, Progressief Schiedam wil deze binnenstad koesteren en om die reden dit gebied autoluw houden. Wij willen investeren in het vergemakkelijken van het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en natuurlijk de `benenwagen`. De fiets wordt vervoersmiddel nummer één.. En om dat te bereiken willen wij fors investeren in voorzieningen voor de fietser in Schiedam.
Denk hierbij aan:

  • De aanleg van ‘slimme fietspaden’, waarbij de verlichting geregeld wordt op het moment dat de fietser passeert. Dit zorgt voor voor energie winst en voor veilig situaties bij kruispunten met autowegen
  • Fietssnelwegen met groene golf, waarbij fietsen in de spitsuren een echte tijdwinst oplevert
  • Fietspaden met zonnecellen om energie op te wekken. Deze energie zal vervolgens worden gebruikt voor overige mobiliteits doeleinden
  • Veilige locaties om uw fiets te parkeren

Het openbaar vervoer vormt een belangrijk onderdeel in de bereikbaarheids keten van Schiedam. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er door de vervoersmaatschappijen  frequenter gebruikt gaat worden worden in Schiedam. Met name tijdens de spitsuren. Daarnaast is het belangrijk dat iedere Schiedammer op een veilige manier gebruik kan maken van het OV. Wij willen dan ook een hogere intensiteit op de preventieve aanpak van onder andere de handhaving bij het OV.
Ook voor mensen die buiten Schiedam werken of Schiedam willen bezoeken is het belangrijk dat dit op een goede manier mogelijk is. Daarom willen wij het station Schiedam Centrum als een Intercity station behouden en moet dit goed te bereiken zijn met het OV. Om dit allemaal te bereiken is er een goede samenwerking nodig met de vervoersmaatschappijen die in Schiedam actief zijn.

De auto blijft een belangrijk vervoersmiddel. Om klaar te zijn voor de toekomst willen wij investeren in de aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Op dit moment loopt Schiedam hier  in achter op overige gemeenten en dat moet echt anders.
Ook bij de aanleg van nieuwe wegen is het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid van de bestuurder. Om dit te bereiken willen wij gebruik maken van effectieve en efficiënte Led Verlichting.

Iedere dag staan veel Schiedammers met hun auto in de file. Wij willen dan ook dat de ontsluiting naar Schiedam-Noord wordt verbeterd. Dit willen wij deels bereiken door de hierboven genoemde punten bij Fiets en OV, maar ook willen wij meer wegcapaciteit creëren bij de wegen die naar Schiedam-Noord leiden. Verder willen wij dat de gemeente zich proactief inzet om deel te nemen aan projecten met als doel de filedruk te verminderen. Dit in samenwerking met omliggende gemeenten, overige overheden en de private sector. Wij zien de auto zeker als een belangrijk vervoersmiddel, ook in de toekomst. Maar juist daarom is het zo belangrijk om hier nu al op de juiste manier in te investeren.

Meerdere onderzoeken hebben  aangetoond dat de  Randstad  een groot mobiliteitsprobleem krijgt in de (nabije) toekomst. Juist daarom is het zo belangrijk om nu al te gaan handelen en investeringen te doen, voordat het te laat is. Het is zeer belangrijk dat Schiedam op een effectieve, efficiënte en veilige manier te bereiken is en blijft, ook in de toekomst.