Duurzaamheid

Duurzaamheid is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Wereldwijd en daarmee ook in Schiedam.

Het huidige college is er trots op  het  duurzaamheid als rode draad in het beleid  heeft opgenomen… Daar heeft Progressief Schiedam lang voor gestreden en wij zijn er trots op, dat we het college zo ver gekregen hebben dit van ons over te nemen. Progressief Schiedam heeft de portefeuille “Duurzaamheid”  aan 1  van de wethouders gekoppeld en wij hebben er bij voortduring om gevraagd om in alle beleidsstukken een duurzaamheidsparagraaf op te nemen.

De volgende stap. Duurzaamheid zal de grondlegger van alle beleidsvoornemens moeten zijn. Dan gaat het over onderwerpen als co2-uitstoot, duurzame stroomopwekking, klimaatneutrale woningen, geluidsvervuiling,  maar ook over terugdringen van uitlaatgassen om de luchtkwaliteit op een beter niveau te krijgen. Maar het is nog meer dan dat. Het welzijn van schiedammers moet centraal staan. Al met al duurzaamheid als fundament voor gemeentelijk beleid.

In het afgelopen jaar heeft de rechter twee maal  een uitspraak gedaan. Eén daarvan is de Urgenda rechtszaak. In deze uitspraak is de overheid veroordeeld. De overheid doet er onvoldoende aan om de CO2 uitstoot te verminderen ten einde te voldoen aan doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

In de Milieudefensie rechtszaak is de overheid veroordeeld,  omdat zij te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De overheid mag dus niets meer doen wat de luchtkwaliteit zal verslechteren. Sterker nog, moet er alles aan doen om in te zetten op verbetering van de luchtkwaliteit.

De overheid is niet alleen de regering in Den haag. Dat zijn ook alle  gemeentelijke en provinciale overheden. Dus Schiedam is ook veroordeeld door de rechter…

Progressief Schiedam zal elk college hieraan blijven herinneren en zal inzetten op versnelde afname van CO2 uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Dat betekent concreet:

  • Meer inzet op goed openbaar vervoer
  • Ontmoedigen van autogebruik in de stad
  • Stimuleren van fietsgebruik
  • Meer goede voorzieningen voor fietsers:
    • Regensensoren bij stoplichten
    • Stallingsvoorzieningen
    • Betere en bredere fietspaden


Zwerfvuil & Plastic afval
In de afgelopen jaren is de hoeveelheid zwerfafval al redelijk afgenomen in Schiedam. Maar het kan altijd beter!  Progressief Schiedam wil dat de gemeente Schiedam zich hard maakt voor voor het heffen van statiegeld op  petflesjes en blikjes.

Bomenkap
En ook met de grote bomenkap in Schiedam moet het klaar zijn. Progressief Schiedam vindt dat er veel te veel bomen worden gekapt en te kleine of te weinig bomen worden teruggeplaatst. Dit kan en moet veel beter. Ook hier zullen wij ons voor blijven inzetten in de komende jaren.

Bij alles wat er in Schiedam gaat gebeuren willen wij weten hoe groot  de bijdrage is die  dit levert aan de vermindering van CO2 uitstoot en de verbetering van de luchtkwaliteit. Wanneer het daar niet toe bijdraagt moeten we het niet doen.

Progressief Schiedam wil dat Schiedam een landelijk voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid. Verschuilen kan niet meer. We zullen het echt met zijn allen moeten gaan doen. We kunnen bedrijven en investeerders uitdagen Schiedam als een proeftuin te zien op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent dat wij als Schiedam er alles aan moeten doen om dit ook mogelijk te maken.