Felicitaties aan Vlieland

Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Vlieland, burgers van Vlieland, Via deze weg wil ik u van harte feliciteren met uw voordracht van de heer Yorick Haan als burgemeester van uw mooie gemeente. U heeft met Yorick Haan de keuze laten vallen op een zeer gedreven...

Yorick Haan wordt burgemeester Vlieland

Wethouder Yorick Haan gaat Schiedam verlaten. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond maakte burgemeester Verver bekend, dat hij burgemeester wordt van de gemeente Vlieland. Bijna gelijktijdig werd het nieuws ook op het Waddeneiland in een bijzondere vergadering van de gemeenteraad naar buiten gebracht. Het besluit om Haan te...

Sinne Tolsma niet herkiesbaar

Sinne Tolsma stopt na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 met zijn werk als gemeenteraadslid. Hij komt dan ook niet op de verkiezingslijst van de PS te staan. Tolsma zei dit zaterdag na afloop van het programma Passage 12 waarin hij te gast was. Hij wil, zo zei hij,...

Wethouder Haan blij met snelle realisatie nieuwe Kippebrug

De geheel vervangen Kippebrug is afgelopen vrijdag 6 november heropend. De brug, die voetgangers en fietsers een korte en belangrijke doorgang biedt vanuit en naar het stadscentrum, was sterk verouderd. De gemeente heeft alles op alles gezet om de vervanging van de brug – een heel karwei-...

Bijdrage begrotingsbehandeling 2009

Voorzitter, We behandelen vandaag en donderdag voor het laatst in deze samenstelling van de gemeenteraad een begroting. Naast het bespreken en vaststellen van de begroting – en daarmee vooruitkijken – is het ook een moment om nog even terug te blikken. De afgelopen bijna-vier-jaar is er veel...

Audiotour over Molens, Jenever en de stad Schiedam

Dat zijn de eerste woorden van de nieuwe audiotour over molens, jenever en de stad Schiedam. Deze audiotour is ontwikkeld naar aanleiding van een motie van de raad en is op feestelijke wijze geïntroduceerd op zaterdag 26 september tijdens de Brandersfeesten. Wethouder Menno Siljée reikte de eerste...