Bijdrage begrotingsbehandeling 2009

Voorzitter, We behandelen vandaag en donderdag voor het laatst in deze samenstelling van de gemeenteraad een begroting. Naast het bespreken en vaststellen van de begroting – en daarmee vooruitkijken – is het ook een moment om nog even terug te blikken. De afgelopen bijna-vier-jaar is er veel...

Audiotour over Molens, Jenever en de stad Schiedam

Dat zijn de eerste woorden van de nieuwe audiotour over molens, jenever en de stad Schiedam. Deze audiotour is ontwikkeld naar aanleiding van een motie van de raad en is op feestelijke wijze geïntroduceerd op zaterdag 26 september tijdens de Brandersfeesten. Wethouder Menno Siljée reikte de eerste...

Overmatig alcoholgebruik terugdringen, jeugd beschermen

Schiedam – 16 september 2009 – Vandaag schrijft Frank Willemse in het AD dat de nieuwe politieke partij PS in een raadscommissie pleitte voor drooglegging van sportkantines. Buiten het feit dat PS nu nog niet in de gemeenteraad is vertegenwoordigd, klopt de interpretatie van de woorden van...

Haan als lijsttrekker gekozen

Wethouder Yorick Haan zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst aanvoeren van de in de zomer opgerichte partij PS. Afgelopen donderdag is Haan op voordracht van de kandidatencommissie gekozen tot lijsttrekker. Later dit jaar, naar verwachting in november, zal de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma...

Yorick Haan als collectant

“Yorick Haan, wethouder dierenwelzijn, heeft toegezegd te zullen collecteren voor de dierenbescherming tijdens de Nationale collecteweek die plaatsvindt van 5 tot en met 10 oktober. Als eerste zal hij aanbellen bij burgemeester Verver die beschermvrouwe van het dierenasiel Hargahoeve is. Haan wil met dit initiatief aandacht vragen...

Antwoorden schriftelijke vragen

1. Vraag : Is het college het met mij eens dat een leegstaand pand geen overlast voor de omgeving mag veroorzaken? Antwoord : Uiteraard dient het uitgangspunt te zijn dat leegstaande panden zo min mogelijk overlast voor de omgeving mogen veroorzaken. Volgens dit uitgangspunt hebben wij de...