Ouderen

Ouderen

Progressief Schiedam wil dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat dit én goedkoper is voor de maatschappij én dat dit dit voor het welzijn voor de ouderen beter is. Het is daarom van groot belang dat woningen en wijken hier op ingericht zijn. Progressief Schiedam zet in op levensbestendige woningen en wijken. Goed openbaar vervoer hoort daar ook bij!

Dit openbaar vervoer moet ook toegankelijk zijn voor de Schiedammers die het niet zo breed hebben. Progressief Schiedam wil daarom het zogenaamde` `vervoer voor minima handhaven. Zowel jongeren als ouderen hebben daar profijt van.

In de afgelopen periode is in de  Gemeenteraad meerdere malen aan de orde geweest dat trottoirs beter toegankelijk en veilig moeten zijn voor mensen, die afhankelijk zijn van een rollator ,scootmobiel of rolstoel. Progressief Schiedam zal ook hier op blijven toezien.

De Wijkondersteuningsteams in Schiedam zijn in 2015 gestart. Deze zijn ingevoerd in de tijd van  de economische crisis. Er was niet zo heel veel geld beschikbaar. Nu de WOT’s een algemeen begrip zijn geworden, wil Progressief Schiedam dat de WOTs beter toegankelijk worden.

In het weekend zijn deze niet of beperkt bereikbaar. Dat moet wat Progressief Schiedam betreft verbeterd worden. Juist in het weekend en het liefst op een anonieme locatie. Daar bedoelen wij mee, dat iemand die het WOT wil bezoeken, niet een wijkcentrum hoeft binnen te stappen, om vervolgens in de hal plaats te moeten nemen op een wacht stoeltje. De drempel om contact op te nemen met een WOT is al hoog en het is onze taak om deze drempel zo laag mogelijk te maken.

Ook moeten  de WOTs op de sociale media veel meer toegankelijk en zichtbaar zijn.naast een gelijk aanbod van activiteiten voor alle locaties in Schiedam

Schiedamse wijken moeten levensloopbestendig worden.. Zo kunnen ouderen lang in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

  • Gratis OV voor minima
  • Betere trottoirs.
  • Levensbestendig wonen voor ouderen
  • WOT’s beter toegankelijk ook buiten kantoortijden en niet alleen in wijkcentra
  • WOT’s beter  zichtbaar, ook via sociale media
  • WOT’s bieden dezelfde programma/activiteiten aan in heel Schiedam