Bouwen en Wonen in Schiedam

Bouwen en Wonen in Schiedam

Bouwen in Schiedam kenmerkt zich al jaren door het nemen van enorme risico’s en zelfs door het nemen van verkeerde besluiten. Door de jaren heen heeft Schiedam veel verlies moeten nemen op verschillende  projecten. Ook hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met de financiële crisis. Zelfs particuliere huizenbezitters kwamen in de problemen. Momenteel  leven we weer in financieel betere tijden En dat biedt kansen! De wensen die wij hebben geformuleerd  en eisen die wij hebben gesteld bij bouwen op Harga, zouden  een standaard moeten worden voor elke nieuwbouwproject in Schiedam.

 • Duurzame woningen
 • Energieneutraal
 • Omgeven door water bomen en groen
 • All Electric, dus zonder gas
 • Voldoende sociaal bereikbare woningen
 • Keuzevrijheid in internetproviders op Glasvezel

Voor elk project moet, wat Progressief Schiedam betreft,  duurzaamheid de basis vormen. Bomen die plaats moeten maken voor infrastructuur dienen altijd  terug geplant te worden waarbij niet het aantal bomen uitgangspunt is maar de CO2 opname. Onnodige risico’s moeten worden vermeden en gemeentegrond mag niet achteloos verkocht worden.

Maar dan moet het erfpachtsysteem ook voor bewoners een duurzame basis kennen. Progressief Schiedam pleit ervoor om de erfpacht ten hoogste met de jaarlijkse inflatie te verhogen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en blijven koopwoningen ook bereikbaar voor diegene die niet ineens een heel groot bedrag kan lenen.

Klein en recreatief
Een relatief nieuw fenomeen zijn Tiny Houses. In het verleden hebben wij daar meerdere malen aandacht voor gevraagd. Kleine, verplaatsbare,  milieuvriendelijke woningen met een tijdelijk karakter. Daar moet nu beleid op worden gemaakt en locaties worden aangewezen. Schiedam kent twee tuindersverenigingen, waar getuinierd wordt en waar men gedurende 1 april tot 1 oktober ook ‘s nachts mag verblijven. Progressief Schiedam wil dat de maximale afmetingen van tuinhuisjes wordt uitgebreid van 28 naar 40 vierkante meter.

 • Wijken moeten  meer in balans gebracht worden
 • Stimuleer Studenten in Schiedam te komen wonen
 • Maak wijken levensloop-bestendig.
 • Geef inwoners inspraak bij herontwikkeling
 • Maak werk van leegstaande gebouwen in eigendom van de gemeente
 • Stimuleer een wooncarrière door economische groei en niet door uitsluiting
 • Zorg voor een woningmarkt die in balans is
 • Sta Tiny Houses toe in Schiedam
 • Tuinhuisjes mogen maximaal 40 m2 groot zijn