Gemeenteorganisatie Schiedam

Gemeente organisatie Schiedam

Progressief Schiedam vindt het belangrijk dat de gemeente haar dienstverlening aanpast aan de gebruiker van deze dienstverlening. De gebruikers dat zijn wij allemaal, namelijk de inwoners van Schiedam.

Er  moet daarom meer gekeken worden naar wat de inwoners van Schiedam behoeven, om daar vervolgens op in te spelen. Dit moet worden gedaan in de vorm van beleid, maar ook in het verlenen van diensten aan de inwoners.

Denk hierbij aan:

  • Een verdergaande digitalisering van de diensten vanuit de gemeente.
  • Informatie gestuurde gemeente.
  • Meer flexibiliteit vanuit de gemeente, voor de inwoners.
  • Inspelen op de steeds meer opkomende netwerksamenleving.
  • Niet alleen inspraak vanuit burgers via fysieke bijeenkomsten organiseren, maar ook op andere manieren. Denk aan o.a. digitale mogelijkheden.

Progressief Schiedam streeft naar een gemeentelijke organisatie waarin de inspraak van haar burgers merkbaar is en waar het gemeentelijke bestuur daar ook op inspeelt. Samen kunnen we dit bereiken. Wat hiervoor nodig is, is een transparant bestuur, waar van uit op een heldere en duidelijke manier wordt gecommuniceerd.