Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Progressief Schiedam heeft in de afgelopen 4 jaar ingezet op een wethouder Dierenwelzijn, een nota Dierenwelzijn en verlaging van de hondenbelasting. Wij hebben voor elkaar gekregen dat de hondenbelasting met ruim 30% is verlaagd! De nota dierenwelzijn is een beetje afgestoft,dat kan en moet beter!

In Nederland heeft ongeveer de helft van de huishoudens een hond of een kat in huis. Bij dierenwelzijn wordt al snel aan honden gedacht. Losloopgebieden, hondentoiletten en dat soort zaken. Maar dierenwelzijn gaat om veel meer dan dat. Huisdieren en andere dieren zijn levende wezens. De gemeente moet voor dieren opkomen als hun belangen  geschaad dreigen te worden.. Dieren kunnen dat niet zelf. Hoe we willen opkomen voor de dieren, moet worden vastgelegd in een nieuwe nota Dierenwelzijn.

  • Wij willen in Schiedam geen dierenbeurzen of dierententoonstellingen toestaan of slechts onder strenge eisen en handhaving.  
  • Dierenwinkels moeten aangemoedigd worden , om te stoppen met de verkoop van dieren, anders dan vissen.
  • Verwijs deze klanten door naar een opvangcentrum in de regio.
  • Ondanks het feit dat er veel vrijwilligers werken in de dierenopvang, kost het opvangen van dieren Geld. De gemeente moet daar voldoende aan bijdragen.
  • Progressief Schiedam wil dat er in Schiedam een dierenasiel blijft dat zowel honden als katten opvangt.
  • Dieren die in het wild leven, moeten met rust worden gelaten.
  • Daar waar mogelijk moet er een verbod komen op hengelen.
  • In plaats van het bestrijden van dieren in de natuur, die overlast zouden veroorzaken, moeten we inzetten op preventie. Dit in samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties. Overlast komt veelal voort uit menselijke verstoring van de natuur.
  • Hondentoiletten moeten goed onderhouden worden en zodanig ingericht zijn dat de honden zich daar veilig voelen. Dit geldt ook  voor de losloopgebieden.

Natuur & Groen
Schiedam heeft gelukkig veel groen. Denk aan 5 Sluizen, de Poldervaart, het Beatrixpark en aan Midden Delfland. Schiedam moet er voor zorgen dat dit groen behouden blijft. Progressief Schiedam zal nooit instemmen met woningbouw in deze gebieden.

Wat Progressief Schiedam betreft wordt Schiedam de meest duurzame en meest diervriendelijke gemeente van Nederland. In Schiedam kunt u niet stemmen op de Partij voor de Dieren, maar met onze visie op dierenwelzijn, is Progressief Schiedam een uitstekend  alternatief