Ivo van der Velde

Ik ben Ivo van der Velde, 25 jaar. Geboren schiedammer en trots op deze historische stad met haar grote diversiteit aan culturen en inwoners. Contrasten tussen historie en nieuwbouw, industrie en recreatie. Een wereldstad in twintig vierkante kilometer maar toch kan het altijd beter!

Schiedam moet in beweging blijven om een duurzamere en meer toekomstbestendige stad te worden. Goede woningen voor iedereen zijn hier een belangrijke stap. Mogelijkheden voor studenten, goede woon carrières voor starters en doorgroeiers , levensloopbestendige wijken voor ouderen en voldoende mogelijkheden in de sociale sector.

Ook het gebruik van restwarmte en het stimuleren van huishoudens om onafhankelijk te worden van aardgas zijn belangrijke ontwikkelingen met het oog op de toekomst.

Al met al moet Schiedam een stad zijn waar iedereen zich welkom voelt en waar voor iedereen kansen liggen. Wonen, werken, ondernemen en recreëren. Een stad waar ik mij hard voor maak!

De afgelopen vijf jaar ben ik actief betrokken geweest bij Progressief Schiedam. Binnen het bestuur heb ik de de rol van penningmeester vervuld en ook heb ik mij bezig gehouden met communicatie en promotie. De komende jaren wil ik mij graag verder inzetten voor het Schiedam waar iedereen zich welkom voelt en heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018…

…Omdat het altijd beter kan!