Invoering Wietpas

Schriftelijke vragen: In 2013 moet de wietpas worden ingevoerd in Nederland. PS is geen voorstander van deze pas: de invoering lijkt het tegenovergestelde te bereiken...

Ontwikkelvisie sportparken

De CDA Minister van rentmeesterschap heeft besloten een weg aan te leggen door een dicht bevolkt gebied en tevens door een natuurgebied. Ik heb de...