Ombuigingsvoorstellen Brandweer

De ondernemingsraad van de brandweer heeft een onderzoek laten verrichten naar de consequenties van de voorgenomen ombuigingsvoorstellen. Het onderzoek is uitgevoerd door een tweetal bureaus....

Onveilig Nieuwlandplein

Betreft verkeersveiligheid ten aanzien van scooters rond het Nieuwlandplein. Het is PS gebleken dat er rondom het Nieuwlandplein onduidelijkheden zijn voor bromfietsers en scooters of...

Rode kaart voor Eurlings

In de Schiedamse gemeenteraadsvergadering van 23 september heeft PS fractievoorzitter Frans Hamerslag bij de behandeling van de inpassing van de A4 als een volleerd scheidsrechter...

Schriftelijke vragen MFA

Betreft: nieuwbouw scholen De Minister van Onderwijs heeft aangegeven dat de clustering van scholen in Nieuwland geen doorgang kan vinden. • Is het college het...