Zomernota 2009

Voorzitter, In het raadsvoorstel dat nu voorligt wordt gemeld dat er geen door de raad vastgestelde voorjaarsbrief ten grondslag ligt aan de zomernota. Dat klopt...